Napełnienie ziemią pojemników przeznaczonych na budowę barykady na ul. Marszałkowskiej 137 lub Świętokrzyskiej, 09.08.1944 r.