Grupa powstanców, pierwszy z lewej Joachim, 06.08.1944 r.